Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for the ‘پرسش’ Category

گاه سرمان به خبرهایی گرم است که جز هیاهو حاصلی برایمان ندارد. مطبوعات پر است از این دست خبرها.

و برخی مشکلات توجه هیچ روزنامه نگاری را جلب نمی کنند و حتی راه به اخبار پیدا نمی کنند. حساسیت به خبرها در واقع بازتاب افکار اجتماع  است.  یکی ازکارهای مطبوعات هدایت افکار و جلب توجه مردم به اشکالات اساسی است.

خبر زیر چقدر مهم است؟

رئيس سابق نوسازي مدارس كشور در مراسم توديع خود گفت: هم اكنون بسياري از دانش آموزان ما در طويله درس مي‌‏خوانند.

چرا فقط در مراسم خداحافظی یاد آمارهای بد (اینبار اسفناک) می افتیم؟

دنباله خبرچنین است: در حال حاضر تعداد  چهار ميليون دانش‌‏آموز در شيفت عصر به مدرسه مي‌‏روند.

این خبر جای مهمی در روزنامه ها پیدا نکرد و فردا هم فراموش می شود. کاش خبرنگاری گزارشی از این مشکل تهیه می کرد.

لحظه ای کوتاه جلوی یک کیوسک روزنامه فروشی بایستید ، بر پیشانی روزنامه ها  چه می بینید؟

انصاف دارم و می دانم که کسی نمی تواند منکر محدودیت اطلاع رسانی در شرایط امروز بشود. اما خبرنگاران ما به کدام خبرها حساسیت بیشتری نشان می دهند؟

امروز اجتماع ما از مطبوعاتش جلوتر است.

Read Full Post »